Category Archives: 1. The Problem: Civilization

कोरोना संक्रमण पश्चात निजगढ वनविनाश पुनर्विचार गर्ने की?

बाराको निजगढ वनबाट २४ लाख रूख कटानी गरी निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रस्तावना छ। यस क्षेत्रकै सबैभन्दा जैविक विविधताले सुसज्जित क्षेत्र हो। पर्यावरणीय र आर्थिक दुबै पाटोले कमजोर परियोजनामा अब जनस्वास्थ्यको पाटो पनि आवश्यक रहेको छ।
Continue reading कोरोना संक्रमण पश्चात निजगढ वनविनाश पुनर्विचार गर्ने की?

Vishakhapatnam Gas Leak: Who do We Hold Accountable?

This culture prioritizes economic gains over human and natural welfare. The series of toxic accidents in India (of which the Vishakhapatnam gas leak is only a near example) lay testimony to this fact. In such a culture, is it possible to hold the responsible actors accountable for their actions? Continue reading Vishakhapatnam Gas Leak: Who do We Hold Accountable?